Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Helhetlig system

Plan- og styringssystemet i kommunen omfatter en rekke plan- og styringsprosesser som fremgår av figuren under. Gjennom god ledelse og gode plan- og styringsprosesser skal vi ivareta rollen som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

PUFF – Forbedringssirkel

Plansystem

Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer.

Styringssystem

Styringssystemet er rådmannens verktøy for iverksettelse, oppfølging og kontroll av politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Ledelse

Elementene i PUFF-sirkelen ligger til grunn for all ledelsesmessig aktivitet knyttet til våre plan- og styringssystemer. Gode plan- og styringsprosesser forutsetter et lederskap som gir retning, utnytter handlingsrommet og er resultatorientert. Samtidig skal lederne legge til rette for en arbeidskultur som fremmer læring og forbedring i hele organisasjonen. Forslag til innovative løsninger vil følges opp på høyeste beslutningsnivå.

Lederavtaler inngås årlig. I avtalene konkretiserer rådmannen sine krav til resultater og utvikling for den enkelte leder. I løpet av året gjennomføres det dialog om status og evaluering av resultatoppnåelse i en-til-en møter. I tillegg utøver rådmann styringsdialog gjennom fellesmøter.

Klikk utenfor for å lukke