Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Anne Mari Flatset / NRK
decorative element
Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Ordførerens kommentar

To store inn for landing – Vi er i ferd med å lande de to store prosjektene med nytt høyskolesenter og opera- og kulturhus.

2018 ble året da vi tok et byks fremover med disse to kraftige løftene som vi har brukt mange år på å få til. Som regionsenter vil Kristiansund bli attraktivt som studiested og med kvalitetsløft på kultursiden. For kulturen på hele Nordmøre vil et nytt bygg for opera, museum og bibliotek ta oss videre på flere plan. Store prosjekter tar det tid å løse. Mange har vist tålmodighet.

Vi regner med at den siste søknaden vil bli positivt vurdert av regjeringen, og da skjer det store inngrep i Langveien/Kongens Plass når storstua vil bli reist. Vi er naturligvis svært fornøyd med å få midler til Helseinnovasjonssenteret over statsbudsjettet. Det jeg bruker mest tid på som ordfører, er å sikre helsetilbudet nå som farlige krefter legger ned og sentraliserer tilbudene som vi har hatt i lang tid. Dette blir også det viktigste området å slåss for i tiden som kommer. 2019 blir et tøffere år på dette feltet enn det vi møtte i året vi har bak oss. Det er oppgangstider i havnæringene. Innen marin sektor vokser det frem dyktige teknologiselskaper. Service på mærkanten har nordmøringene taket på. Positivt er det innen olje og gass også. Felt under utbygging er Dvalin, Trestakk, Njord, Bauge og Fenja. OKEA kjøpte Draugen fra Shell og fikk en flott inntreden på driftskontoret Råket.

Shell flyttet til Vikangården der de har driftsorganisasjonen for Ormen Lange. Neptun Energy har overtatt operatørskapet i Fenja. I driftsmiljøet har Kristiansund styrket sin posisjon. Åpningen av Polarled og gassknutepunkt Nyhamna vil ha stor betydning for større gasseksport til utlandet.

På investeringssiden var åpningen av nye Karihola barnehage en viktig begivenhet. Samtidig ble Nordlandet barnehage vedtatt og kom raskt på plass som byggeprosjekt. Vi satser på de unge. Også fødselsstatistikken var positiv dette året. Det var en liten økning i antall nye verdensborger, med 223 nye kristiansundere som kom til verden på fødestuen. Mer av dette!

Vielsene skjer nå hos oss her på rådhuset. Kanskje er det noe som setter fart på sakene?

Barn og unge er vår fremtid. Mot slutten av 2018 fikk vi på plass ordningen med barnevakt som akutt hjelp i 14 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. Det betyr mye. Barnevernet har mange tunge saker.

KBK samler regionen vår. Igjen var det en sesong med tidenes beste posisjon på tabellen. Det er imponerende hva klubben får til. Prestasjonen betyr mye for så mange. Stemningen på kamparenaen er det så flott å være en del av. Fotball setter Kristiansund på kartet. Klubben har skapt et flott miljø. Vi slår dem som har større økonomiske muskler.

I det politiske miljøet har budsjettarbeidet vært vanskelig. Vi fikk økonomiske utfordringer og en vanskelig innspurt. Det kostet oss mye å skyve arbeidet ut i tid og inn i romjula. Slik kan vi ikke holde på. Det ble en uansvarlig og uklar politisk prosess.

Vi må forvente en bedre politisk leveranse neste gang når vi tross alt bruker hele høsten på å vedta økonomi og planer for neste år.

Det utføres svært mye godt arbeid i Kristiansund kommunes organisasjon. Fra min posisjon ser jeg hvor mye arbeid som blir utført, og at det er mange ting som fungerer utmerket til beste for innbyggerne.

Jeg vil rose alle ansatte som bidrar til at kommunen vår er under utvikling. Vi etterspør kompetanse og flinke medarbeidere.

signatur Kjell Neergaard Ordfører (Ap)

Klikk utenfor for å lukke