Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hendelser i 2018

JANUAR

I 2018 er det tiårsjubileum for nye Kristiansund kommune. Det er nå ti år siden fakkeltogene fra gamle Frei og Kristiansund kommuner møttes for å forenes som én kommune.

Første torsdag i januar er Kommunal- og forvaltningskomiteen på besøk i Kristiansund. Ordfører Kjell Neergaard orienterte lydhøre stortingspolitikere i det nye servicetorget.

Bystyret vedtar i slutten av januar at campus skal legges til Devoldholmen. I samme bystyremøte vedtar politikerne at Tingvoll skal overta viltforvaltningen til Kristiansund.

Ekstremværet Cora sprer litt frykt i nordmørsbyen, denne gangen heldigvis helt uten grunn.

Styringsgruppa for DMS i Kristiansund har sitt første møte 12. januar. Gruppen ledes av ordfører Kjell Neergaard.

Kristiansund kommune har valgt BetonmastHæhre Røsand som entreprenør for Nordlandet barnehage. Bygget skal være klart til bruk allerede tidlig 2019.


FEBRUAR

Garanterer fast jobb! Det er et skrikende behov for vernepleiere i Kristiansund kommune. Nå kommer vernepleierutdanningen som deltidsstudie til Kristiansund, og kommunen lover fast jobb til de som tar studiet.

Reguleringsplan for Ådalsgrenda boligfelt. Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Rastarkalv Eiendom AS angående utbygging av Ådalsgrenda boligfelt.

Det er mønsås på nye Karihola barnehage. Entreprenør og håndtverkere er i rute til åpning etter sommerferien. Godt humør og godt samarbeid preger byggeplassen.

Vi starter graving i Strandgata for å sette opp nye gatelys på Goma. Det settes opp nye, smarte gatelys og i samme renn legges det nye strømledning og fiber.

Kristiansund kommune sitt regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på nærmere 20 millioner kroner.

Kontrollutvalget i Sunndal kommune ber som selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.


MARS

Den 1. mars 2018 sendte Kristiansund kommune inn ny søknad om statlig medfinansiering av prosjektet Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Kommunen søker med dette på vegne av byens og regionens innbyggere og kulturliv, Operaen i Kristiansund AS og Stiftelsen Nordmøre Museum.

KNN, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune inviterer atter en gang til den populære møteplassen Marin Arena Nordmøre på Thon Hotel i Kristiansund. Alle som arbeider innen områdene marin/ maritim / sjømat / bioøkonomi eller som ønsker å bli en del av disse spennende bransjene, er hjertelig velkomne.

Helgens Ung Møter Kultur (UKM) i Kristiansund ble en kjempesuksess, med gjennomgående høyt nivå på mønstringen. Hele ungdommer 186 deltakere fra Kristiansund og Averøy deltok. Ungdommene har for lengst visket ut kommunegrensen og opptrer i felles band og dansestudio, som Odin og Tea!

Kristiansund kommune lanserte chat på hjemmesiden 1. februar. Siden da har trafikken økt jevnt og trutt. Nå er det i snitt åtte samtaler per dag via denne funksjonen.

Det gnistrer av engasjement når friskliv og mestring diskuterer det nye tilbudet på møterommet på Storhaugen helsehus. Hvordan skal vi løse utfordringene med tidlig innsats de neste årene? Hva må være på plass før tilbudet Sterk og Stødig skal tilbys kristiansundere fra høsten?
– Vi er lidenskapelig opptatt av folkehelse og livskvalitet, sier frisklivskoordinator Anne-Cathrine Grav-Olsen. Nå skal vi inn i et nytt program som skal øke mulighetene for å bo lengre i eget hjem. I denne forbindelsen trenger vi frivillige som kan være med å gjennomføre en times trening i uka. Programmet heter Sterk og Stødig og er utviklet i Trondheim ved NTNU. Derfra spres innholdet utover i Norge og nå er turen kommet til Kristiansund.

En hel uke styrte lærerstudenter fra NTNU i Trondheim Atlanten Ungdomsskole. Samarbeidet med kristiansundskolen ble så bra at det frister til gjentakelse. – Dette har fungert veldig bra. Arbeidet skolen har gjort, gjør at praksisen har blitt svært god. Vi håper virkelig at samarbeidet med Kristiansund videreføres, sier faglig ansvarlig Karen Birgitte Dille fra NTNU.

Norske Shell har i dag kunngjort at de ønsker å selge sin eierandel i Draugen-feltet i havet utenfor Kristiansund. Salget kan åpne for nyskapning, mener ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.


APRIL

De neste årene skal det gjennomføres omfattende gravearbeider på Innlandet. Kommunen inviterer til folkemøte om arbeidet, som vil skape noen utfordringer i trafikken.

Fire nye bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn i Kristiansund. – Dette viser at det jobbes godt med klimaarbeidet i Kristiansund, sa Asle Orseth fra Miljøpartiet De Grønne.

Nytt gassfunn i Norskehavet. Riggen Deepsea Bergen har boret på vegne av operatør OMV nær Morvinfeltet i Norskehavet. Der ble det funnet et nytt gass/kondensatfelt 245 kilometer nordvest av Kristiansund.

Fenja-feltet er godkjent av regjeringen. Utbyggingen til 10,2 milliarder kroner er startet. Prosjektet Fenja (som tidligere ble kalt Pil og Bue) har hatt en hurtig fremmarsj. Det er kun fire år siden funnet ble gjort, og nå er det godkjent i Olje- og energidepartementet.

Kristiansund kommune fikk besøk av FrPs stortingspolitikere Morten Wold og Jan Steinar Engeli Johansen den 9. april. De fikk en grundig presentasjon av prosjektet nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund.

Våre hav og strender fylles opp med søppel. Nå inviterer politikere og ansatte i Kristiansund byens innbyggere til dugnad. De som blir med på dugnaden, kan vinne flotte premier.

Nå skal Godhaugen bygges: Vi har gitt Strand og Stubø Entreprenører oppdraget med å bygge bofellesskapet Godhaugen. Prosjektet skal være ferdig våren 2019.


MAI

Vi inviterer til åpent møte om byutvikling i Vågen. Det er mange byutviklingsprosjekter som pågår i Kristiansund.
Det mest tydelige som pågår akkurat nå er nok Kranaskjæret i Vågen som bygges i supertempo.

Lions i Kristiansund har gitt en elsykkel til Storhaugen helsehus. Sykkelen er utformet med «bestemorssete»- slik at pasienten kan sitte foran.

Bystyret i Kristiansund bestemte i november 2017 at Kristiansund parkering skal få delegert myndighet til å håndheve politivedtektene. Nå er tiden kommet og daglig leder Knut Olav Hjelen starter opplæringen av sine folk i disse dager.

Kommunes egen HMS-pris ble tildelt Kristiansund brann- og redningsvesen for godt og systematisk HMS-arbeid.

Den nye leke- og klatreplassen mellom biblioteket og Caroline er ferdig. Den er klar til bruk for gatefesten som arrangeres.

Elevbedrift rydder sitkagran: Sitkagran er det mest utplantede utenlandske treslaget i Norge. Treslaget evner å spre seg ut av plantede områder og til omkringliggende natur. Det brukes årlig store ressurser på å fjerne både plantede og spredde bestander av sitkagran fra verneområder.

Friskliv og mestring har den siste tiden utdannet sju frivillige instruktører til programmet «Sterk og stødig». Instruktørene skal fronte et nytt tilbud for bedret folkehelse på bydelsnivå.

Ann Iren Kjønnøy er ansatt som prosjektleder for DMS i Kristiansund. Hun jobber i dag som seniorrådgiver innen smittevern i helseforetaket, og får ansvaret med å lede utviklingen av fremtidens distriktsmedisinske senter i Kristiansund.

Mandag 28. mai starter vi med oppgradering av “Gamle Kvalvågvei” på Frei. Blant annet skal det asfalteres og settes opp nye gatelys.

Nordmøre tingrett har gitt Kristiansund kommune medhold i en arbeidsrettssak som en av de ansatte hadde anlagt mot kommunen. Påstander om trakassering og uaktsomhet ble blankt avvist etter en grundig prosess i tingretten. Dommen som nå foreligger, frikjenner kommunen på alle punkter.


JUNI

Vi inviterer til et åpent møte for å fortelle mer om det nye Opera- og kulturhuset, for å høre om hvordan politikerne våre jobber med å få dette viktige prosjektet på plass og for å snakke om hvordan vi sammen skal få med oss staten på laget.

Årsrapporten for 2017 klar! Vi har tre år på rad med positivt regnskapsresultat og vi ble meldt ut av ROBEK i 2016. Det gir grunnlag for gode tjenester til innbyggerne og at vi kan være enda mer fremoverlent i utviklingen framover.

Hele Nordmøre ser frem til å få på plass den neste byggeklossen i regionbyggingen vår; nå må nytt opera- og kulturhus i Kristiansund på plass. En slik satsing vil utløse et vesentlig nasjonalt og regionalt potensial gjennom å bygge sammen og styrke fire av de viktigste kulturaktørene og samfunnsbyggerne våre; museum, opera, bibliotek og kulturskole.

Okea kjøper Shell sin andel i Draugen og Gjøa. Selskapet legger driftsorganisasjonen til Kristiansund, ikke bare for Draugen, men for alle fremtidige prosjekter. Politisk og administrativ ledelse i Kristiansund møter den nye eieren.

Fogelberg-funnet i Norskehavet seiler opp som Spirit Energys neste opererte utbygging. Det er konklusjonen etter en nylig avsluttet avgrensningsbrønn.

Kristiansund kommune sender kun faktura digitalt. Dette er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, samt at det er tryggere og raskere for innbyggere og andre mottakere.


JULI

Rådmannen i Averøy kommune, Knut Mostad, ansettes som ny assisterende rådmann i Kristiansund kommune. Han tilrer stillingen 12. oktober, og erstatter Per Sverre Ersvik som har sin siste arbeidsmåned, før han blir administrasjonssjef i nye Hustadvika kommune.

Utmerket badevann i Kristiansund, prøvene vi har tatt av de mest brukte badeplassene viser at vannet har utmerket kvalitet. Nå er også finværet kommet til Nordmøre, og da er det bare å bade i vei i julisolen!

Søndag 22. juli klokken 14.00 var det minnemarkering ved monumentet i Vanndamman. Det er syv år siden terroren rammet oss. Varaordfører Ragnhild Helseth holder tale og legger ned blomster fra Kristiansund kommune. Line Hoem fra Arbeiderpartiet deler sine tanker med oss. Hun var tilstede på Utøya da terroren rammet.


AUGUST

Tradisjonen tro blir Nordmørskommuner og KNN (Kristiansund og Nordmøre Næringsforum) invitert til bransjetreff i forbindelse med fiskerimessen Nor Fishing.

Nordmørskvelden, som falt på onsdag 22. august i 2018, er en hyggelig tradisjon hvor næringslivet møtes og lokale politikere får innblikk i hva som rører seg og hva som opptar aktørene.


SEPTEMBER

Anleggsarbeid på Innlandet – trafikkhindring: Fra mandag 3. september måtte vi legge om trafikken på Innlandet. Dette i forbindelse med legging av nye avløpsledninger til Hagelin renseanlegg.

Helseminister Bent Høie besøkte Nasjonal helseinnovasjonskonferansne. En tur innom Helseinnovasjonssenteret ble det også tid til. Der kunne ministeren lekke at senteret ligger inne i statsbudsjettet med 6.6 millioner kroner neste år, noe som ble svært godt mottatt hos de som driver med helseinnovasjon i Kristiansund.
– Dere får penger fordi vi tror på det dere driver med. Dere har vist resultater, og bevilgningen kommer som følge av det og godt arbeid fra lokale politikere, sa Høie ifølge Tidens Krav.

Som forventet, og på overtid etter langvarige samtaler og forhandlinger, er eiergruppene BASF (Wintershall) og LetterOne (DEA) blitt enige om å fusjonere olje- og gasselskapene til det nye Wintershall DEA.
Intensjonsavtalen ble signert, men den krever myndighetsgodkjennelser, og det er en prosess om kan pågå i et halvt år fremover.

Tirsdag 25. september startet øvelsen hvor brann, helse og politi skal trene på samarbeid. I området rundt gamle Goma barneskole ble det trafikk med alle tre nødetatene, med blålys, sirener og smell fra øvingsvåpen.
Innbyggere og beboere i området ble varslet om at det blir mye utrykningskjøretøy fra alle nødetater og bruk av blålys og sirener. I de to følgende ukene skal brann, helse og politi ha trening i gamle Goma barneskole.

Onsdag 12. september startet arbeidene med å etablere nytt og bedre gatelys over Myraskaret fra Fosna barnehage til Torvhaugan. Det ble i tillegg ryddet en del skog langs gangveien. På grunn av anleggsarbeidene ble deler av gangveien stengt på dagtid og turgåere måtte finne andre ruter.

Ingen annen by i hele verden feirer «oljens bursdag». Kristiansund kommune går ikke av veien for en hyggelig markering og en kakefest. Bursdagsbarnet er 48 år mandag 17. september. Så lang tid har gått siden ideen ble født på et formannskapsmøte i Kristiansund med «baseerklæringen» i 1970.


OKTOBER

Kristiansund kommune er valgt ut som en av Norges realfagskommuner, et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Satsingen på realfagskommuner er et tiltak som inngår i den nasjonale realfagsstrategien for barnehage- og grunnopplæring for 2015-2019.

Denne utgaven av Fagbladet ble i sin helhet laget i og om Kristiansund kommune. Fagbladet er landets største tidsskrift i norsk fagbevegelse, med et opplag på 350 000 eksemplarer. Fagbladet kommer ti ganger i året, og denne utgaven er viet til Kristiansund i sin helhet. Hele redaksjonen besøkte nordmørsbyen i august og fulgte mange av våre dyktige ansatte gjennom arbeidshverdagen. Resultatet kan leses i Fagbladet nr. 8 2018.

Det nye ungdomsrådet i Kristiansund hadde sitt første møte. En engasjert gjeng fikk både oppvekstplan og helhetlig plan for helse- og omsorg på bordet allerede på første møte.
Ungdomsrådet skal ivareta saker som angår unges oppvekstsvilkår. Rådet skal medvirke til opplæring i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.
Andreas Wadstensvik er leder for ungdomsrådet, mens Noor Husby ble valgt som nestleder.

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor ville Norge høsten 2018 være vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. Samtidig med dette avvikles en nasjonal helseøvelse i Kristiansund mandag 29. oktober.


NOVEMBER

Torsdag 8. november var det åpent møte om mennesket og velferdsteknologi i bystyresalen. Det var Kristiansund demensforening i samarbeid med Kristiansund kommune som inviterer til samlingen.
Her fikk du informasjon og kunnskap om demens og velferdsteknologi. Benedicte Nyborg fra Helseinnovasjonssenteret kom for å fortelle om hva de jobber med for å fremme teknologi i blant annet eldreomsorgen.

Nå var det på overtid å registrere ditt vannforsyningssystem hos Mattilsynet. Det gjaldt også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Kristiansund voksenopplæring ble belønnet med kompetansehevingsmidler fra Direktoratet for Internasjonalisering og Kvalitetsutvikling i høyere Utdanning (DIKU). DIKU er et er nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid i hele utdanningsløpet, og er organisert som et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene for å være best mulig forberedt. DSB hadde i samarbeid med Oslo kommune nettopp lansert kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Torsdag 8.november inntok elever fra femte trinn ved Allanengen skole Kristiansund rådhus hvor Gry Fuglset fra Skatteetaten veiledet elevene i opplegget «Vårt Lokalsamfunn». Gjennom Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn,» fikk elevene større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer og lærer om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd.

Enhet for psykisk helse- og rus arrangerte fagdag i Caroline med recovery-basert behandling som tema. Recovery er en filosofi og holdning som fremmer muligheter. Faglig ekspertise er fremdeles sentralt, men benyttes til å støtte personer i å håndtere eget liv.

Kristiansund kommune og Friluftsrådet inviterte til Stikk UT! – avslutning på rådhusplassen tirsdag 20. november.

Lørdag 30. november var det både «Jul i Vågen» og tenning av julegrana på Piren. Det ble en hyggelig lørdag i Kristiansund.


DESEMBER

1. desember fikk barn og unge i 14 kommuner i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt. Barneverntjenesten for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes har drevet barnevernvakt utenom barneverntjenestens ordinære kontortid siden 2016. Barnevernvakta utvidet sitt nedslagsfelt og skal ivareta akutte situasjoner vedrørende barn, unge og deres familier, i totalt 14 kommuner i Nordmøre og Romsdal.

Kristiansund kommune arrangerte næringslivsdag fredag 14. desember, på Thon hotell Kristiansund. Formålet var å sette lokale og regionale bedrifter i stand til å levere konkurransedyktige tilbud til kommunen.

Kommunen har sammen med NTNU gjennomført fire miljø-verksteder den siste måneden. I desember var det verksted på Dale barneskole. Forskerne fra NTNU utfordret 5. trinn til å hjelpe til med å løse plastproblemet. Målet er at Kristiansund skal bli en plastnøytral by i 2030. Byen skal med andre ord resirkulere like mye plast som den forbruker.

I desember 2017 brant det 13 ganger i Kristiansund og Averøy. Det er mer enn noen annen måned dette året. Kristiansund brann- og redningsvesen ønsket å få litt ekstra hjelp av dem som er bekymret for brannsikkerheten hjemme hos andre.
–I desember øker aktiviteten i hjemmet, og da øker risikoen for at det oppstår brann. Det kan for eksempel være levende lys, fyring, komfyrbruk og bruk av elektrisk utstyr som forårsaker brann, sier Gunnar Grimsmo Jensen, leder for forebyggende avdeling i Kristiansund brann- og redningsvesen.

Aftenpostens podcast Aftenpodden fra 6. desember er delvis lagd i Kristiansund. Politisk redaktør Trine Eilertsen var i Kristiansund i forbindelse med desemberkonferansen, og dermed var hun på linje fra nordmørsbyen.
– Her er jeg på en konferanse som heter desemberkonferansen, hvor jeg har holdt et innlegg. De er så hyggelige her! Vet du hva som skjedde i går? Det sluddet og var dårlig vær, så varaordføreren fulgte meg hjem, en veldig hyggelig dame. Hun fulgte meg helt frem til hotellet, forteller politisk redaktør Trine Eilertsen.

Kommunens Flyktning- og innvandrertjeneste har i 2017 og 2018 hatt stor aktivitet. Tjenesten har nå oppsummert og vurdert et mangfold av aktiviteter flyktningene har deltatt på. 14. desember arrangerte Flyktning- og innvandrertjenesten en «Åpen dag» for samarbeidspartnere i kommunen, offentlig sektor, næringslivet og frivillig sektor. I arbeidet med bosetting og inkludering har flyktningene hatt bred bistand fra mange deler av kommune/lokalsamfunn.

Som en direkte følge av at Kristiansund kommune ikke har vedtatt budsjett for 2019 og Handlingsplan 2020-2022, blir varslet allmøte 20. desember avlyst. Rådmannen hadde invitert alle ansatte til allmøte i Caroline kinosenter for å orientere om en spareprosess som skal gjelde i tiden 2020 til 2022.
-Vi har planlagt et spareprosjekt gjennomført i 2019 med virkning i perioden 2020-2022. Prosessplanen er til politisk behandling nå i desember. Vi anbefaler alle ansatte om å sette seg inn i budsjettprosessen både sett fra sitt arbeidssted og for kommunen i helhet.

I det ekstraordinære formannskapsmøtet 19. desember var det stor vilje til å finne løsning på budsjett-problemet som oppstod etter gårsdagens bystyremøte. Som kjent ble det vedtatt å utsette budsjettbehandlingen, noe som har ført til stor usikkerhet blant annet blant ansatte i Kristiansund kommune.
-Dagens formannskapsmøte har gitt meg fullmakt til å si at det er stor vilje til å finne en løsning, slik at Kristiansund kommune får vedtatt et budsjett innen fristen 31.12.18, sier ordfører Kjell Neergaard. Det betyr at det skal være ordinær drift i kommunen også på nyåret.

Mellom klokka 12 og 15 lørdag 29. desember arrangerte vi den tradisjonelle romjulsmarsjen – 5-landsmarsjen. Dette er en årlig vandring i romjula og den går rundt indre havn, med Frei kirke som det femte sjekkpunktet.

Kristiansund kommune har sammen med leverandøren Krohn Pyroteknikk kommet frem til at det ikke er forsvarlig med fakkeltog og fellesfyrverkeri på årets siste dag. Årsaken er sterk vind og mye nedbør.
-Det er for sterk vind til at det er forsvarlig for oss å sende opp fyrverkeri i vanndammen klokken 17 og på havna klokken 24, sier daglig leder i Krohn Pyroteknikk, Claus Ivar Krohn. Vi har akkurat fått en oppdatering fra vakthavende meteorolog og meldingene er såpass dårlige at vi velger å avlyse.


SERVICE OG KULTUR

 • Servicekontoret får nå hjelp av prateroboten «Kari» til å svare på henvendelser og veilede innbyggere og andre som har spørsmål til kommunen. «Kari» tar verken helg eller ferie, og er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken.
 • Ordføreren ble historisk etter at det første paret ble viet i Rådhuset. Vigselsmyndigheten ble lagt til kommunene fra 1. januar i 2018, og det gjorde ikke dagen mindre spesiell på Rådhuset at brudeparet har sitt arbeidssted der også.
 • Nordmøre Kemnerkontor får flere oppgaver fra andre kommuner. På sommeren ble de samlokalisert med Skatteetaten og dens nye avdeling på Løkkemyra.
 • Opera- og kulturhuset fikk 5 mill. kroner i bevilgning på statsbudsjettet for 2019 for å planlegge prosjektet. Prosjektet har aldri vært nærmere realisering.
 • Sentraladministrasjonen lanserte ByBoksen i september, med mye spennende innhold for interesserte innbyggere. Store og små prosjekter som påvirker innbyggerne og kristiansundssamfunnet blir vist fram her, ved hjelp av teknologi som VR-briller, 3D-printer og dronebilder av Kristiansund.
 • Kultur har hatt ansvaret for etableringen av nye Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS i samarbeid med fylkeskommune og fellesråd, samt for omorganiseringen av Nordic Light Events AS.

OPPVEKST

 • Barn, familie og helse har fulgt opp 223 fødsler i 2018. Dette er en liten oppgang sammenlignet med året før.
 • Nye Karihola barnehage stod klar til sommeren. Barna har på sensommeren og i høst hatt glede av moderne og stimulerende oppholdsrom, med gode forhold for lek og læring.
 • Ved skolene fikk første-, andre-, femte- og åttendeklassingene splitter nye nettbrett og PCer ved høstens skolestart for å bygge opp under «digitale ferdigheter» som én av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal lære seg.
 • PPT fullførte to nye prosjekter som inngår i arbeidet med paraplyprosjektet «Ta grep», som har pågått helt siden 2012. «Ta grep» skal gi svar på viktige tema i skolen som spesialundervisning og mobbing.

HELSE OG OMSORG

 • Storhaugen helsehus har stor suksess med etableringen av treningstilbudet “Sterk og stødig”- et samarbeid med frivilligheten. Dette er et gratis treningstilbud for aldersgruppen 65+ etablert i lokalmiljøet flere steder i byen.
 • Hjemmetjenesten har deltatt og arbeidet systematisk med helhetlig pasientforløp. Det er en større satsing som går over 3 år. Prosjektet ferdigstilles i 2019, med plan for implementering og videreføring etter 2019.
 • Sykehjem har opprettet seks nye sykehjemsplasser ved Barmanhaugen 2. etasje og Bergan er nå etablert som et omsorgssenter med fokus på demens. Nytt navn vil bli Bergan omsorgssenter.
 • Psykisk helse og rus har etablert et «Housing first»-tilbud for å motvirke bostedsløshet for innbyggere med sammensatt problematikk innen rus og psykiske lidelser.
 • Flyktning og integrering har hatt betydelig nedgang i antallet flyktninger, men de fleste er inne i flerårige løp. Dimensjoneringen av denne tjenesten kan derfor gjøres over tid.

TEKNISK

 • Kommunalteknikk sin veiavdeling hadde en travel vinter med mye strøing på kalde veier med mye is, og en tilsvarende travel vår og sommer med å rydde veier, fortau, grøfter og sluk for sand og stein.
 • Plan- og byggesak har jobbet aktivt med restanseprosjektet – nivået er nå lavere enn på mange år. Omtaksering av eiendomsskatten har vært et stort prosjekt å få i land.
 • Eiendomsdrift utarbeidet i prosjektet «den polykrome by» en fargepalett som baserer seg på fargene som ble benyttet i gjenoppbyggingen av byen etter krigen. Kristiansundsfargene kan nå bidra til inspirasjon i «din lokale malingsforhandler».
 • Brann og redning går mot en ny tid i et nytt brannsamarbeid med kommunene Aure, Smøla og Averøy. Det har vært arbeidet over mange år med en løsning for brannsamarbeid på Nordmøre.

Klikk utenfor for å lukke