Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Petter Ingeberg

Historiske hendelser

Foto: Petter Ingeberg

1742 - 1899

29. juni 1742 fikk Kristiansund bystatus av den dansk-norske kongen Christian VI. Bystatusen ble gitt ved kongelig resolusjon. Stedet LilleFosen fikk da navnet Christiansund. Bynavnet ble senere modernisert til Kristiansund. Bystatusen markerte starten på en betydelig vekst og utvikling av lokalsamfunnet. 29. juni markeres hvert år som byens fødselsdag. Perioden fra 1742 til 1814 preges av britiske innflytteres initiativ og betydelig økonomisk ekspansjon, handelsvirksomhet og eksport av trelast og fiske. I årene 1807‑1814 preges byen av krig og nød. Frei kommune ble opprettet i 1837 og omfattet også Bergsøy, Aspøy og deler av Straumsnes. I løpet av perioden ble Frei skole og nye Frei kirke bygd, og det første telefonsambandet med telefonstasjon på Frei og i Kristiansund ble etablert. I tillegg ble det bygd vei mellom Frei og Bolga samt bro over til Flatsetsundet. Grip ble egen kommune i 1897.


Foto: Petter Ingeberg

1900 - 1949

Lokalavisen Tidens Krav ble grunnlagt i 1906. De neste årene ferdigstilles Festiviteten, Nordlandet kirke, Storkaia, Gomalandet, Allanengen og Bolgen skoler. I 1910 blir de første kvinnene valgt inn i bystyret og Kitty Williamsen (V) blir den første kvinne i formannskapet. I 1920 etableres Kristiansund Elektrisitetsverk. I 1921 må formannskapet be staten om bistand fordi kommunen ikke greier sine forpliktelser. Ideen om å etablere en opera i byen blir unnfanget i 1927 og den første operaforestillingen settes opp i november. Året etter står aldershjemmet i Clausensgata ferdig og kinohallen blir innvidd. I perioden 1932‑1935 var byen satt under offentlig administrasjon. En rekke veiprosjekt åpnes og byen får buss- og fergeforbindelse til omlandet. I tillegg lander det første ruteflyet i Kristiansund. I årene 1939‑1945 preges byen av krig og okkupasjon, og i 1946 starter arbeidet med Gjenreisningsbyen. Nordlandet barneskole tas i bruk i 1949.


Foto: Petter Ingeberg

1950 - 1974

Byggingen av det nye fylkessykehuset starter i 1952. Det nye rådhuset innvies i 1953. I 1955 bygges Stella Maris barnehage og Frei markerer 1000‑års minnet for slaget på Rastarkalv. I årene som følger åpner Frei alders- og kvileheim, Dalabrekka barne- og framhaldsskole tas i bruk og gassverket legges ned. Kirkelandet kirke blir innvidd i 1964 og markerer på sett og vis at gjenreisningen av byen er fullført. Dale og Grip innlemmes i Kristiansund kommune, og Innlandet skole og den nye navigasjonsskolen tas i bruk. Freiøya blir samlet til en kommune da nordsiden blir avgitt til Bremsnes. Kristiansund musikkskole starter opp, Kvernberget flyplass åpnes av Kronprins Harald, byen får eget oljeutvalg, AS Fastlandsfinans opprettes og Røsslyngveien skole tas i bruk. Som den eneste kommunen i Møre og Romsdal sier Kristiansund ja til EF under folkeavstemmingen i 1972.


Foto: Petter Ingeberg

1975 - 1999

Stortinget utpeker byen som hovedservicebase for oljeleting nord for 62. breddegrad. Det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og Den Norske Stats Oljeselskap AS om bygging av forsyningsbasen Vestbase. Byen får helikopterterminal og Vestbase etableres, samtidig som leteaktiviteten starter på Haltenbanken. I 1976 møter 12 000 personer fram på Kongens Plass for å kreve fastlandsforbindelsen realisert snarest, men først ni år etter vedtar Stortinget å bygge ut KRIFAST og i 1992 er prosjektet ferdig. I løpet av perioden tas Barmanhaugen eldresenter, Nordlandet sykehjem og Dale skole i bruk. Gamlehjemmet i Clausensgata gjenåpnes etter å ha blitt restaurert til omsorgsboliger. Byens første kjøpesenter åpner i 1989. Samme året er grunnskolen i Kristiansund 150 år. Byen feirer sitt 250 års jubileum i 1992. Inngangen på året blir tøff for byens befolkning – nyttårsorkanen fører til at byen er uten strøm i flere dager. Sundbåten blir valgt til årets kulturminne i 1998.


Foto: Petter Ingeberg

2000 - 2014

I 2003 er det slutt på all skipsbygging ved Sterkoder Mekaniske. I løpet av perioden åpner Kringsjå og Bergan sykehjem, Atlanterhavsbadet, nye Atlanten ungdoms- og kulturskole og en totalrenovert Nordlandet ungdomsskole. Både Tahitifestivalen og Nordic Light fotofestival ser dagens lys. Kommunesammenslåingen av Kristiansund og Frei trer i kraft fra 1.1.2008 og Per Kristian Øyen (Ap) blir første ordfører i den sammenslåtte kommunen. I september 2006 går første salven av til det som skal bli Atlanterhavstunnelen og Kongen åpner Storkaia etter en omfattende byggeperiode. I 2012 er det slutt på bompengeinnkreving på KRIFAST. I 2010 blir helseminister Anne Grete Strøm Erichsen møtt av et folkehav som krever at sykehuset i Kristiansund skal få opprettholde akuttilbudet og barne- og fødeavdelingen. Om lag 10 000 innbyggere fra hele Nordmøre deltar i aksjonen. I foretaksmøte desember 2014 beslutter helseminister Bent Høie å lokalisere nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Opdøl.


2015 - 2018

Vestbase og eier NorSea Group starter 2015 med ny milliardkontrakt for Statoil. Gleden er stor på Vestbase. Allerede i februar melder Tidens Krav at servicenæringen begynner å merke fallet i oljeprisen. I februar starter også diskusjon om regiontilhørighet. Enkelte begynner å orientere seg mot Trøndelag. De første møtene om kommunesammenslåing finner sted. I april 2015 ansettes Arne Ingebrigtsen som rådmann i Kristiansund. I mai åpner Statoil kompresjonshallen på Vestbase. I september blir det klart at Arbeiderpartiet skal ha ordføreren i Kristiansund. Kjell Neergaard kommer inn som ordfører og Ragnhild Helseth fra Venstre overtar varaordførerkontoret.

Olav Thon lanserer planer om hotell på Innlandet i januar 2016. Det representerer en investering på 100 millioner. I mars blir det klart at bypakken blir skrinlagt. Samme måned melder rådmannen at kommunen har økonomien under kontroll. 16. mars er det offisiell åpning på nye Storhaugen helsehus. Kristiansunds første sykkelgate er også et faktum. Det er J. P. Clausens gate. 5. april gir bystyret i Kristiansund klarsignal til oppussing av Vågeveien 4. 26. april blir det klart at virksomheten til Ello skal flyttes til Sverige. 10. mai sier bystyret i Kristiansund ja til tak over isbanen i Folkeparken. Fundamentene til Maria-utbyggingen kommer til Vestbase og er startskuddet til en investering på 12 milliarder i havet utenfor Kristiansund. Ny sentrumsplan lanseres i juni 2016, det samme gjør også havteknologisenteret på Bolgneset.

Kaibakken stenges i ett felt denne sommeren. Nytt renseanlegg for avløpsvann reiser seg på Hagelin. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 300 millioner. Karihola blir første område som kobles på i august 2016.

Bystyret vedtar ny skolestruktur i november. Ni skoler skal bli til syv, det skal bygges to nye barneskoler, en på Frei og en i Folkeparkenområdet. KBBL melder at de vil starte utbygging av Skorpa i 2018. Senere samme måned kommer det melding om at Amfi vil utvide Futura med nesten 10 000 kvm. Det blir kunngjort at Politiets lønns- og regnskapsenter legges til Kristiansund. Kristiansund Ballklubb rykker opp til Eliteserien. I november kommer det beskjed om at administrerende direktør Espen Remme vil at dagkirurgi skal fortsatt være i Kristiansund. Første byggetrinn er over i Tollåsenga. Beboerne i området er svært godt fornøyde og gleder seg til fortsettelsen. Helseinnovasjonssenteret begynner å se dagens lys. Intensjonsavtaler er skrevet og stillinger utlyst.

Campus Kristiansund blir ettertrykkelig satt på sakslisten i januar 2017. I februar markerer kommunen «Exit Robek», de økonomiske målene er nådd. Planer for opprusting av Kristiansund sentrum lanseres i mars.

Formannskapet gir grønt lys for bygging av nytt Atlanten stadion. I mai tildeler vi byggekontrakt på nye Karihola barnehage. Sommeren 2017 feirer vi 275 års jubileum på rådhusplassen. Foreningen Kysten arrangerer landsstevne i Kristiansund i nydelig sommervær.

I august kommer dommen om at Helseforetaket frikjennes i sykehussaken. 3. oktober vedtar bystyret at byens søppelhåndtering fortsatt skal ligge på Hagelin. I desember blir det satt styringsgruppe for nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Kristiansund kommune, Orkide og Helseforetaket er med.

I januar setter Gjemnes kommune grensejustering og tilhørighet på dagsorden. Den 11. januar arrangeres et folkemøte om tilhørighet, Gjemnes ringer også opp alle innbyggere over 16 år for å spørre om tilhørighet. Utbyggingen av Kranaskjæret ble vedtatt av styret i Kristiansund småbåtlag. Utbyggingen vil også sikre Kristiansund bedre gjestehavn.

I januar 2018 blir Hege Kristin Hovde og Tomas Hånde viet i Kristiansund rådhus, som det første paret noensinne. Dette skjer etter at kommunene tok over borgerlige vielser fra 1.1.2018. Restaureringen av taket ved ærverdige Nordlandet kirke er godt i gang. Oppdragsløser Trio Hus mener det nye taket skal holde i 100 år. I slutten av årets første måned tildeler vi kontrakt for bygging av Nordlandet barnehage til entreprenør. Bygget skal være ferdig til nyåret 2019 og ha plass til 90 barn.

I februar blir det satt fortgang i arbeidet for et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund. – Ambisjonene for DMS i Kristiansund er skyhøye, både hva gjelder kvalitet og kvantitet, skrev rådmann Arne Ingebrigtsen. Februar var også måneden det ble kjent at Skatteetaten dobler sin tilstedeværelse i Kristiansund, antall ansatte skal fra 20 til 40 og kontoret flyttes til Løkkemyra.

Tidlig i mars starter arbeidet med ny rundkjøring i flyplasskrysset. Omtrent på samme tid åpner den nye skøytehallen offisielt dørene, og Kristiansund kan smykke seg med en ny storstue. Statsminister Erna Solberg besøker Kristiansund. Hun er på besøk på sykehuset og på Atlanten videregående skole. – Det skal bli et utvidet DMS som gir jobb til mange. Mye skal gjøres i Kristiansund, fastslo statsministeren. 12. mars innleder KBK enda en sesong i eliteserien. I sesongens første kamp møter de Vålerenga. Kristiansund kommune setter i gang tilbudet “Sterk og stødig”, et program som skal hjelpe eldre til bedre helse ved hjelp av frivillige. Det blir kjent at Norske Shell ønsker å selge seg ut av Draugen, etter 26 år på Råket. Ordfører Kjell Neergaard ber om et møte med Avinor for å bli orientert om nytt terminalbygg på Kvernberget.

I april signerer Kristiansund kommune kontrakt med Strand og Stubø om byggingen av Godhaugen bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne. Godhaugen skal stå ferdig på våren 2019. Midt i juni 2018 setter vi i gang med renoveringen av Atlanten stadion. Bystyret har satt av i overkant av 100 millioner på å skape en ny arena for befolkningen. Ombyggingen av Rokilde fra sykehjem til omsorgsboliger tar til. Prosjektet er beregnet til å koste om lag 300 millioner kroner. Når Nye Rokilde er ferdig, vil det være 38 omsorgsleiligheter i bygget. I tillegg skal det være dagtilbud for eldre. 21. juni blir det kjent at det lille oljeselskapet Okea skal overta Norske Shell sitt eierskap til Draugen. Selskapet flagger at alle deres operasjoner på norsk sokkel skal driftes fra Kristiansund. Samme måned er fase én av renoveringen av Tollåsenga ferdig. Etter over fire år med arbeid er omtrent 60 boenheter omfattende renovert. Hele området har fått et solid løft, både for beboere, ansatte og naboer.

I august åpner det nye flaggskipet blant barnehagene i Kristiansund. Karihola barnehage blir byens største barnehage, med plass til 140 barn.

Regjeringen bevilger i oktober fem millioner til prosjektering av opera- og kulturhus i Kristiansund. Da har det vært jobbet i 12 år for å få dette på plass. Regjeringen mener planen må tas ned og bevilger altså fem millioner for å gjøre dette. I slutten av oktober slipper vi informasjon om arbeidet med Bolgneset havteknologisenter. Kristiansund kommune jobber med å sikre fremtidens jobber.

November avsluttes med at KBK tar en sensasjonell femteplass i Eliteserien. Laget for lidenskap har for alvor etablert seg på det høyeste nivået i norsk fotball.

19. desember blir det klart at Ole Gunnar Solskjær tar over trenerjobben i Manchester United. Ole Gunnar blir ansatt som vikar frem til permanent trener kommer på plass.


Klikk utenfor for å lukke