Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Bo og habilitering

Vi har gitt tilrettelagt tilbud til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming som har behov for bistand i bolig eller ved aktivitets-arbeidstilbud/fritidstilbud. Vi har fulgt opp vedtak om tjenester for den enkelte bruker gjennom våre syv avdelinger, fem for boliger, én for dagtilbud og én for avlastning og barnebolig.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester.
 • Aktivitets- og arbeidstilbud
 • Avlastning ved Karitunet, Rensviktunet og gjennom privat avlastning
 • Kristiansund barnebolig
 • Støttekontaktordning
 • Brukerstyrt personlig assistent

Mål og resultater

Vår hovedmålsetting er som følger: Bo og habilitering har engasjerte og kompetente ansatte som til enhver tid gir tjenester med god kvalitet der bruker har styring i eget liv.

Tjenesteutøvelse

 • Vi har 101 brukere som har fått oppfølging i bolig. 75 brukere får i dag aktivitets og arbeidstilbud ved Dale aktivitetssenter, Stortua arbeidssenter, Morbærtreet og Rena Bruk.
 • Vi har utført 230 vedtak om støttekontakt.

Tjenesteutvikling

 • Vi har driftet aktivitets- og arbeidstilbud på fire lokasjoner med fokus på å tilrettelegge tilbudet for den enkelte bruker. Vi tilrettelegger for å endre på tilbud dersom vi opplever at den enkelte bruker har behov for annen tilrettelegging.

Organisasjonsutvikling

 • Vi har evaluert ansvarsområdene innen den enkelte avdeling og har en felles opplevelse av at våre avdelinger er i største laget – for mange brukere og ansatte. I 2018 lyste vi ut en ny stilling for avdelingsleder ved Godhaugen. Dette er nye boliger for 6 brukere – denne driftes sammen med boliger i Breilisikten og vi oppnår med det å redusere ansvarsområdet ved avdeling Frei. Vi vil arbeide videre med denne utfordringen ved andre avdelinger i 2019.
 • Vi har vært med i investeringen og planlagt drift av Godhaugen, som blir nye boliger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og sammensatte pleie- og hjelpebehov og bygge opp et effektivt avlastningstilbud som ivaretar brukernes behov.

Samtlige vedtak i tjenesten skal revideres for å sikre brukernes rettssikkerhet og bidra til effektiv drift av tjenesten.

Fokus på boligtilbud til brukergruppen fortsetter også i 2019.  Arbeidsgruppe er satt ned for kartlegging av behov og planlegging av nye boliger for brukergruppen. Bofellesskap for 6 beboere ved Godhaugen på Frei ferdigstilles høsten 2019.

Kommunene rapporterer ressurskrevende brukere til Helsedirektoratet og får kompensert utgifter er nærmere kriterier i Toppfinansieringsordningen. Antall brukere i ordningen har en svak nedadgående trend siden 2015.

Klikk utenfor for å lukke