Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kristiansunds bærekraftsmål

GOD HELSE

Vi skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.


GOD UTDANNING

Vi skal sikre en inkluderende, rettferdig og god utdanning for fremtidens utfordringer, og fremme muligheter for livslang læring for alle.


INFRASTRUKTUR

Vi skal bygge solid infrastruktur.


MINDRE ULIKHET

Vi skal etablere Kristiansundskvaliteten ved å gi like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger, med spesielt fokus på barnefattigdom.


BÆRINGSKRAFTIG BY OG SAMFUNN

Vi skal gjøre byen og vår region inkluderende, trygg og fremtidsrettet.


HAVROMMET

Vi skal bevare våre marinenressurser og bruke havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.


SAMARBEID

Vi skal styrke byen som regional motor gjennom handlekraftige partnerskap.


LOKALT KUNNSKAPSPOTENSIAL

Vi skal finne og bruke gullet i vår egen bakgård.


OFFENTLIG GJELD

Vi skal ha kontroll på vår gjeld i et langsiktig perspektiv.


URBANISERING

Vi skal være en effektiv, attraktiv og moderne by.


GRØNT SKIFTE

Vi skal ha et miljøperspektiv på alt vi gjør.


BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV

Vi skal fremme inkluderende og bærekraftig arbeidsliv og bidra til innovasjon.


Klikk utenfor for å lukke