Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i. Øvelser gjennom året viser at beredskapen er god og fungerer etter intensjonene.

Mål

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i.

Vi skal

  • Ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet.
  • Oppfylle vår lovfestede beredskapsplikt.

Resultat

Ivareta sikkerhet og trygghet

Vi har i løpet av 2017:

  • Gjennomført årlig nasjonal varslingsøvelse initiert av Justis- og beredskapsdepartementet rettet mot kommunens kriseledelse.
  • Deltatt i beredskapsøvelsen «Fårikål 2017» i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
  • Gjennomført flere øvelser med farlig gods og hendelser med farlig stoff på vei og sjø.

Innfasing av ny velferdsteknologi for mottak av trygghetsalarmer har pågått i hele 2017. I tillegg har vi arbeidet aktivt med opplæring og bruk/øvelser av nødetatenes samvirke knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO).

Oppfylle lovfestet beredskapsplikt

Kommunens kriseberedskap er ikke aktivert i 2017, men noen få små hendelser er registrert i CIM. Øvelsene har dekket lovkravet om beredskapsplikt.

Utfordringer og planer

For å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet er det viktig å gjennomføre realistiske øvelser. Det er planlagt 3 til 4 ulike beredskapsøvelser i løpet av 2018:

  • Varslingsøvelse i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
  • En «table top» øvelse for kommunens kriseledelse. Øvelsen vil bli kjørt som en uvarslet øvelse på bakgrunn av en skarp hendelse.
  • I forbindelse med den store militærøvelsen høsten 2018 skal det også være en Nasjonal helseøvelse som Kristiansund kommune skal delta i. Øvelsen blir avholdt i oktober/ november.

Utarbeidelse av beredskapsdelplaner for alle enheter ferdigstilles i 2018. Nytt beredskaps rom for kriseledelsen blir etablert i Vågeveien 4, 5 etasje, ferdig våren 2018.

Klikk utenfor for å lukke