Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hendelser i 2017

JANUAR

Bystyret har vedtatt etablering av et heleid kommunalt utviklingsselskap for ny virksomhet på Bolgneset. Formålet med etableringen er å tilrettelegge for et havteknologisenter i Bremsnesfjord-bassenget og utvikle sjønære arealer fra Bolgneset og vestover på Freiøya.

Formannskapet gjør vedtak om å ta initiativ til en samordnet prosess sammen med Aure, Halsa, Smøla, Surnadal og Rindal. Forutsatt at fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag er positive til initiativet, anbefaler Kristiansund at det sendes felles søknad til kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det snarest settes i gang en utredning om fylkesgrensejustering der Kristiansund, Aure, Halsa, Smøla, Surnadal og Rindal blir en del av den nye Trøndelagregionen.

Ordningen med Opplevelseskortet har vært et tilbud i seks år i Kristiansund og videreføres i 2017.

Campus Kristiansund blir ettertrykkelig satt på sakslisten i januar 2017.


FEBRUAR

I februar feirer kommunen «Exit ROBEK», de økonomiske målene er nådd.

Onsdag 1. februar var alle kommunens ansatte på 60 år eller mer, invitert til senior-samling i Caroline. Hensikten med samlingen var å informere om kommunens seniorordning og om pensjonsordningene.

Roland Alexander Mauseth (40) er engasjert som prosjektleder for Campus Kristiansund. Han er engasjert av Møre og Romsdal fylkeskommune, men skal etterhvert ha kontorsted på Kristiansund rådhus.

Plan- og bygningsrådet inviterte torsdag 1. februar til frokostmøte i rådhuskantina med tema sentrumsutvikling.

I 2016 kunngjorde NAV at sykemeldingsprosessen skal digitaliseres. Kristiansund er med i pilotprosjektet, og i løpet av februar får kommunalt ansatte mulighet til å sende sykmeldingen digitalt.

Prosessen med å utvikle ny hjemmeside for Kristiansund kommune er i full gang. Design og layout er bestemt, og menystrukturen er under utvikling. Resultatet skal bli brukervennlig, hvor innholdet er målgruppetilpasset innbyggerne og næringslivet, der relevant og etterspurt informasjon blir framhevet.

Fredag 10. januar inviterte Annette Gundersen, leder på servicekontoret til informasjonsmøte om Vågeveien 4 som blir Kristiansunds nye kommunale storstue. Her blir det rett tjeneste på rett sted, til rett tid.

Byggesaksavdelingen har den siste tiden jobbet knallhardt med å forbedre prosesser og arbeidsrutiner. Et av resultatene er at antallet restanser er redusert fra rundt 1500 for et par år siden til i underkant av 600 ved utgangen av 2016.


MARS

Fra og med 28. februar startet vi live-streaming av bystyremøtene. Alle som vil kan nå følge møtene fra egen PC via kristiansund.no. Opptakene blir også arkivert og koblet til det enkelte saks-dokument/–vedtak, og kan søkes opp via sak og møtedato på kristiansund.no.

I februarmøtet vedtok bystyret at kommunen nå skal ha 4 stemmekretser under årets stortingsvalg, og ikke 8 slik som tidligere valgår.

Onsdag 15. mars mobiliserer hundrevis av russ ved de to videregående skolene i Kristiansund for å samle inn penger for de som lever med en kreftsykdom som de i dag ikke blir friske av.

Den nye kantina i den tidligere vestibylen på rådhuset ble satt i drift i midten av mars i 2015 og har vært en suksess fra første dag. Fredag 10. mars var det 2-års-markering. Det ble markert med pølsefest.

Friskliv og Mestring i Kristiansund er nå blitt Utviklingssentral i Region Midt-Norge. Sentralen i Kristiansund blir med dette én av ti Utviklingssentraler i Norge, som får samarbeide med Helsedirektoratet om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler.

Onsdag 1. mars var kommunal- og moderningsminister Jan Tore Sanner på besøk i Kristiansund. Programmet var tettpakket med besøk til bedrifter, to kommunale enheter samt åpent Høyremøte om næringsutvikling, kommune- og regionreform.

Planer for opprustning av Kristiansund sentrum lanseres i mars.


APRIL

Kristiansund er en av 27 større kommuner som har takket ja til invitasjonen om å delta i prosjektet «NED med sykefraværet».

Anton Monge svingte hatten for Statoil og hyllet selskapet med 3 x hurra for Njord Future-planene til 20 mill. kroner i investeringer. Dette skjedde i siste Petropolen med 100 besøkende. Lederen av Kristiansunds olje- og energiutvalg er storfornøyd med utbyggingssakene som har landet den siste tiden.

Kommunen skal også i år markere FNs «Verdens arbeidsmiljødag» fredag 28. april. Dagen markeres av fagforeninger og bedrifter over hele verden.

I løpet av året blir det en ny medarbeiderundersøkelse for ansatte i kommunen. Da skal 10-faktormodellen brukes. Dette er en medarbeiderundersøkelse tilpasset kommuner.

En av vårtegnene er russen med sin egen revy, bekledning og fester. De siste 10 årene har det vært felles informasjonsdag i Braatthallen for avgangselevene, og da trengs det noe planlegging for at dagen skal bli bra.


MAI

Kommunens facebookside passerer 5 000 «likere». Dette tilsvarer 20,45 prosent innbyggerne og er den høyeste scoren blant bykommunene i Møre og Romsdal. Ålesund har 7 984 likere (16,86 %) og Molde 2 746 likere (10,21 %).

I mai tildeler vi byggekontrakt på nye Karihola barnehage.

Terje Søviknes var svært godt fornøyd med sitt første besøk tirsdag 2. mai, i oljebyen Kristiansund. Han likte kreativiteten i næringslivet og viljen til å bygge videre, og han leverte superlativer med å se og oppleve Åsgard kompresjonsanlegg hos Statoil subsea-pool på Vestbase øst.

Like før ferien i fjor fikk kommunen tilført cirka 16,9 mill. kroner fra staten i ekstraordinære midler. Av disse skulle Eiendomsdrift disponere cirka 10 mill. kroner. Pengene skulle brukes som mottiltak for kommuner med stor ledighet grunnet redusert sysselsetning i oljenæringen. De skulle brukes til å sysselsette arbeidsledige, samt bedrifter som hadde permittert arbeidstakere, eller som var i ferd med å permittere.

Kommuneplanens samfunns- del skal revideres og rådmannen inviterer næringslivet til samarbeidsmøte i bystyresalen 11. mai.

Norsk fosterhjemsforening har de siste årene hatt prosjekt om å bygge broer mellom foreldre og fosterforeldre. Kristiansund er en foregangskommune.

4. klasse ved Frei skole har deltatt i den nasjonale konkurransen «Batterijakten 2017» og kom på 4. plass.


JUNI

I juni starter Enhet for sykehjem opp med et vakthavende sykepleieteam. Det er satt av 6,4 årsverk med 8 ansatte i stillinger på gjennomsnittlig 80 prosent.

På fem dager har 5000 registrert seg og 14000 turer er registrert i StikkUT. Kristiansund ligger så langt på topp med omlag 3300 registreringer fordelt på våre 12 turmål.

Kristiansund Voksenopplæring er glade for at de har Røde Kors og Musikkrådet Møre og Romsdal representert ved Kristiansund Kulturskole som aktører til å bistå i arbeidet med integrering.

Samfunnsdelen i kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes mål, retning, og strategier for kommunens utvikling framover. Forslaget legges fram for bystyret 20. juni med innstilling om at forslaget sendes ut på høring med frist til 7. september.

Tirsdag 6. juni var det mønsåsfest for alle håndverkerne på det nye «Servicetorget», som nå er det offisielle navnet på gamle Jonas Eriksen i Vågeveien 4.

Torsdag 29. juni er Kristiansund 275 år og det markerer vi med mange små og store arrangement.

Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal behandlet 7. juni tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Som i fjor var det en rekordstor sum til fordeling i Møre og Romsdal, totalt 72,7 mill. kroner. Av disse fikk Kristiansund 6 640 000.

Torsdag 22. juni ble avløpsrenseanlegget på Hagelin offisielt åpnet av hovedutvalgsleder Asle Andre Orseth. Anlegget tar nå imot avløpsvann fra nordre del av Kirkelandet og hele Gomalandet. Overføring for resterende del av Kirkelandet blir ferdig i løpet av 2017. Avløpsvann fra Nordlandet og Innlandet blir overført innen 2021.

 


JULI

NEAS har etablert en gratis internettsone på Carolines plass. Tjenesten gir fri tilgang til Internett med god kapasitet for alle som ferdes i området. Dette er en gave til Kristiansund i anledning 275-års jubileet.

I anledning Campuskonferansen og Kristiansund sitt 275-års jubileum inviterte ORKidé Mørebenken til eget dialogmøte torsdag 29. juni. Det er stor enighet om å jobbe videre med konkrete saker for videre vekst og utvikling av Nordmøre.

Fra torsdag 13. til søndag 16. juli arrangeres KS Nordenfjeldske Seileruke i Kristiansund. Båtene kommer onsdag 12. juli.

Fra torsdag 20. til og med søndag 23. juli har Forbundet Kysten landsstevne i Kristiansund. Da blir det mye liv og røre både på sjø og på land.


AUGUST

Fredag 25. august var elevene fra de videregående skolene invitert til Carolines plass for å bli kjent med byens lag, foreninger og organisasjoner.


SEPTEMBER

Torsdag 14. september var servicekontoret igjen på flyttefot. Denne gangen ned Kaibakken til havna og til Vågeveien 4. Servicekontoret skifter samtidig navn til Servicetorget.

I forbindelse med brannvern-uka 2017 er alle barnehagene i Kristiansund invitert til å besøke brannstasjonen. I tillegg så er det åpen dag på brannstasjonen lørdag 23. september.

I slutten av september flyttes Politiets operasjonssentral til Ålesund. Sentralen har siden 2001 vært lokalisert i Kristiansund og om lag 20 medarbeidere har vært tilknyttet sentralen i Kristiansund.

Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes kommuner blir enige om felles legevaktavtale.


OKTOBER

Det er gjennomført et vaktskifte i olje- og energiutvalget. Anton Monge (H) har overlatt roret til partifellen Torbjørn K. Sagen. Allanengen skole ved FAU har i løpet av de siste tre årene fått tre nye nærmiljøanlegg, finansiert gjennom spille-middelordningen. I oktober åpnet steg tre i satsingen, nemlig treningsparken. Tidligere har de bygget ballbinge og klatrejungel.

Nye partnerskapsavtaler er underskrevet, kommunen og skolene er samfunnsbyggere, Nordlandet ungdomsskole ble kåret til årets MOT-partner ungdomsskole 2017, Foredrag, coaching og lederutvikling vil bli gitt til skolepersonalet, kommuneledelsen og lokalsamfunnet gjennom tre år.

Etter initiativ fra «Gamle Kripos» og Brystkreftforeningen, samt bistand fra West Elektro og NEAS har kommunens tekniske enhet nå fått skiftet ut lysene på Varden. Før var det 3 armaturer på til sammen 3000 watt. Nå er det 7 LED-armaturer på i alt 350 watt som lyser opp Vardetårnet. I forbindelse med «Rosa sløyfe» aksjonen var det en «Nye lys på Varden markering» torsdag 5. oktober.


NOVEMBER

Kristiansund voksenopplæring er engasjert i EU-prosjektet Intercultural Skills and Learning Activities for New Development, med forkortelsen ISLAND. Dette er et treårig utviklingsprosjekt med partnere fra sju opplæringsinstitusjoner fra seks land.

Onsdag 1. november ble den nye aktivitetsløypa i Folke-parken offisielt åpnet. Elever fra Idrettslinja ved Atlanten videregående skole, Friskliv og mestring samt barnehager var tilstede da ordfører Kjell Neergaard klippet snora.

Siden Kristiansund kommune er blant de som har kommet lengst i å integrere internettverktøy i Rask psykisk helse-tilbudet, ble kontoret invitert til å holde innlegg om erfaringer på NAPHA konferansen i Oslo i oktober.

På årets omsorgskonferanse «Godt å leve hele livet» var det storstilt deltakelse fra Kristiansund. Hele 5 av de 22 teamene på standplass kom fra Kristiansund kommune. Konferansen ble arrangert i Molde.

 


DESEMBER

Styringsgruppen for Campus-prosjektet feiret på siste møte at det så langt i år er kommet 120 nye studieplasser øremerket Kristiansund. Det går mot storfusjon mellom Wintershall og DEA.

Vi starter jobben med å utvide Dale barneskole. Arbeidet startet i høst og påygget skal stå ferdig til skolestart i 2018.

Det jobbes for tiden på mange områder i kommunen for å gjøre klart til at kommunene skal ta over ansvaret med borgerlige vigsler.

Kongens Fortjenstmedalje ble fredag 1. desember tildelt den lokale kunstneren Nils Fiske. Ordfører Kjell Neergaard overrakte medalje og diplom ved en høytidelig sammenkomst i Knudtzonlunden på Frei.

Klar tale fra ordfører Kjell Neergaard under årets Desemberkonferanse: – Dere må lete mer, dere må finne mer og dere må utvinne mer.

Orkide, Kristiansund kommune og Helseforetaket går sammen om å sette styringsgruppe for nytt DMS i Kristiansund.

Oss-nor i Kristiansund blir tildelt vedlikeholdsavtale med Statoil. Kontrakten har en verdi på flere hundre mill. kroner.

Felix Baldauf fra Kristiansund blir årets idrettsutøver på Nordmøre. I mai ble Baldauf Europamester.

 


SERVICE OG KULTUR

 • Servicekontorer har arrangert «Seniornett» hver onsdag med deltakere i alderen 65 til 85 år. Tilbudet skal motivere innbyggerne til å lære seg data og internett – alt fra å slå på maskinene til å benytte offentlige tjenester.
 • Økonomiseksjonen har gjennom levering av relevante økonomidata og annen styringsinformasjon aktivt bidratt til at Kristiansund kommune scorer svært høyt på resultatfokus og effektivitet i Kommunekompasset.
 • Nordmøre Kemnerkontor har utvidet staben med to skatterevisorer og kemnerkontoret utfører nå tjenester for til sammen 13 kommuner lokalisert til Nordmøre, Romsdal og Sør-Trøndelag. Kulturenheten har gjennomført en nasjonalpolitisk kulturdebatt i Festiviteten. Tiltaket hadde stor betydning for arbeidet med nytt opera- og kulturhus.
 • Kulturskolen samarbeidet med Operaen i Kristiansund om oppsetningen av forestillingen «Syver og Beatrice – et sommermysterium». Kulturskolen var leverandør av lydutstyr og –tjenester. I tillegg deltok teaterelever fra skolen i oppsetningen.
 • Biblioteket har innført selvbetjeningsløsning og merket til sammen 75 000 enheter med RFID-brikke, slik at publikum selv kan låne ut og levere inn ved hjelp av automatene.

OPPVEKST

 • Dale barnehage har valgt å sette mobbing i barnehagen på kartet i gjennom dette fått gode barnegrupper med fokus på vennskap.
 • Fløya barnehage har etter forespørsel fra foreldre tatt i bruk egen facebookside. Tilbakemeldingene er svært gode og siden bidrar til et tettere og bedre foreldresamarbeid.
 • Heinsa barnehage har gjennom et godt samarbeid med vaktmester og Eiendomsdrift fått skiftet deler av bordkledningen, malt yttervegger, lagt nytt kjøkkengulv samt fått installert ny brannsentral. Oppgraderingen av bygget medfører økt trivsel i hverdagen.
 • Karihola barnehage har i lengre tid jobbet med organisering og aldersdelsinndeling av barna i grupper. Ansatte følger barna over tid og alle barn under tre år har nå opphold i avdelingen Lilleputten. Barnehagen har fått gode tilbakemeldinger på den nye organiseringen.
 • Myra barnehage har implementert «Språkspor» og oppdatert sin språk- og begrepsplan. Denne brukes nå som et arbeidsdokument i planleggingen av alt språkarbeid i barnehagen.
 • Rensvik barnehage har gjennom prosjektet «La mæ få klar det sjøl» økt nærværet blant de ansatte.
 • Røsslyngveien barnehage har sammen med foreldre gjennomført dugnadskvelder på barnehagens uteområde. Positivt for barn og ansatte at barnehagens «uterom» fikk en oppgradering. Behovet var stort, og arbeidet fortsetter våren 2017.
 • Bjerkelund skole fikk ferdigstilt modulbygget ved skolen og kunne igjen tilby alle klasser fullverdige og flotte klasserom. Dette medført også at skolen fikk tilbake spesialrommene mediatek, kunst- og håndverk samt mat- og helse. Tidligere plassutfordringer ble løst for dette skoleåret.
 • Dale barneskole har økt sin samlede kunnskap om vurdering og læring, og utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling.
 • Frei skole har sammen med de andre barneskolene og ungdomskolen på Frei (Freiklynga) innledet et tett samarbeid i forhold til overgangen mellomtrinn/ungdomstrinn. Satsingen har som mål å heve de faglige resultatene for elevene.
 • Gomalandet skole har hatt fokus på bevisst rekruttering og bruk av riktig kompetanse på rett sted. Dette skal bidra til at skolen arbeider optimalt med satsingsområder; språklig kompetanse, fysisk og psykisk helse og sosial kompetanse. Arbeidet er med på å utvikle skolemiljøet for ansatte, elever og foreldre/foresatte.
 • Innlandet skole hadde i vårsemesteret egen innføringsklasse for 28 elever på 1.-2. trinn. Dette var en positiv erfaring for elever og personale, og var til berikelse for hele skolemiljøet.
 • Nordlandet barneskole har gjennomført foreldreundersøkelse. I følge undersøkelsen opplevde foreldrene at barna trives på SFO og at de har et godt samarbeid med personalet der. På flere punkter i undersøkelsen var det signifikant bedring.
 • Rensvik skole fikk i høst merket opp skoleplanen med bokstaver og tall. Dette gjør at skolen lett kan kombinere fysisk aktivitet med læring. I tillegg ble lærerne kurset i bruken av dette.
 • Atlanten ungdomsskoleønsker å være en foregangsskole og fokuserer på IKT og hvordan dette kan brukes pedagogisk i undervisning og læring. Alle 8. klassinger fikk hver sin pc ved skolestart og skolen jobber godt med digitalt læringsmiljø og målet om å være en fremtidsrettet skole. Skolens lærere er ettertraktede foredragsholdere rundt om på Nordmøre.
 • Voksenopplæringen har i samarbeid med Kristiansund videregående skole opprettet et tilbud om grunnskoleopplæring for unge voksne innvandrere i aldersgruppen 16-23 år. Dette er med på å senke terskelen for å satse på utdanning for innvandrerungdom og sikre at de fullfører påbegynt utdanningsløp.
 • Barn, familie og helse opprettet «Tverrfaglig helsestasjon» (TH) som består av helsesøster, spesialpedagog, familieveileder, lege og fysioterapeut, samt jordmor ved behov. Tilbudet er et utvidet helsestasjonstilbud til risikoutsatte barn i alderen 0-5 år og deres familier, og skal gi rett hjelp til rett tid. TH skal også fungere som los og koordinere tidlige tiltak rundt barnet med familien. Det er utviklet en metodebok for TH.
 • PPT igangsatte et kompetanseprogram for alle skoler i vårt distrikt med fokus på hvordan en skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Programmet går over ett skoleår.

HELSE OG OMSORG

 • Hjemmetjenesten har gjennom målrettet arbeid redusert sykefraværet fra 15,2 % i 2015 til 12,1 % i 2016 – en reel nedgang på 20,4 %. Det økte nærværet er viktig for mange andre områder, som pasientsikkerhet samt kvalitet og kontinuitet på tjenestene.
 • Flyktningetjenesten i NAV Kristiansund bosatte totalt 111 flyktninger, av disse er 10 enslige mindreårige. De 10 unge guttene som kommer fra Eritrea og Syria, er alle godt i gang med skolegang og fritidsaktiviteter i kommunen.
 • Morbærtreet ved Bo og habilitering ble flyttet fra privatleide lokaler til Folkets hus. De nye lokalene var større enn tidligere, og fra høsten flyttet derfor deler av tilbudet ved Stortua arbeidssenter med to ansatte over til Morbærtreet.

TEKNISK

 • Kommunalteknikk utførte omtrent det dobbelte av planlagt aktivitet knyttet til moderniseringen av kommunens gatelys. Det ble følgelig brukt dobbelt så mye penger. Kommunen fikk på nytt nasjonal oppmerksomhet på sin satsing av «intelligent» system og bruk av aller nyeste LED-teknologi her til lands.
 • Plan- og byggesak har fokusert på rydding og organisering. Det er fjernet om lag 900 restanser i ryddeprosjektet og byggesaksbehandlingen har kommet et godt stykke på vei med rasjonalisering av saksbehandling.
 • Brann og redning har prioritert kompetanse og øvelser, for best mulig å dekke innbyggernes forventninger ved brann eller andre ulykker.

Klikk utenfor for å lukke