Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Helseinnovasjonssenter

Vi ble etablert som prosjektorganisasjon av ORKidé-kommunene 1. mars, og har hatt en rask og sterk utvikling. Vi utvidet bemanningen fra 3 til 18 ansatte i løpet av året. Senteret drifter en døgnbemannet alarmsentral for hele Nordmøre (11 kommuner), og et mobilt utrykningsteam som i dag bistår Kristiansund kommune. I tillegg til egen forskningsavdeling har vi en satellittfunksjon for USHT. Det er stor prosjektaktivitet ved senteret, med fem store, igangsatte prosjekt.

FaktaRammeområdet omfatter

• forskning, utvikling og innovasjon
• regionalt respnssenter (RRO)
• utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT)
• helse som næring
• samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenester

Senteret arbeider for økt bruk og innfasing av teknologi- og tjenesteinnovasjon i helsesektoren. Koordinering og videreutvikling av interkommunale samarbeid med bakgrunn i fagområdene forskning og innovasjon, helse som næring, velferdsteknologi og responstjenester er også viktige satsningsområder.

Mål og resultater

Mål vil bli utarbeidet etter at kommuneplanens samfunnsdel er godkjent.

Utfordringer og planer

Utfordringer og planer tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og eksisterende handlingsplaner.

Klikk utenfor for å lukke