Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Petter Ingeberg

Historiske hendelser

Foto: Petter Ingeberg

1742 - 1899

29. juni 1742 fikk Kristiansund bystatus av den dansk norske kongen Christian VI. Bystatusen ble gitt ved kongelig resolusjon. Stedet Lille Fosen fikk da navnet Christiansund. Bynavnet ble senere modernisert til Kristiansund. Bystatusen markerte starten på en betydelig vekst og utvikling av lokalsamfunnet. 29. juni markeres hvert år som byens fødselsdag. Perioden fra 1742 til 1814 preges av britiske innflytteres initiativ og betydelig økonomisk ekspansjon, handelsvirksomhet og eksport av trelast og fiske. I årene 1807 1814 preges byen av krig og nød. Frei kommune ble opprettet i 1837 og omfattet også Bergsøy, Aspøy og deler av Straumsnes. I løpet av perioden ble Frei skole og nye Frei kirke bygd, og det første telefonsambandet med telefonstasjon på Frei og i Kristiansund ble etablert. I tillegg ble det bygd vei mellom Frei og Bolga samt bro over til Flatsetsundet. Grip ble egen kommune i 1897.


Foto: Petter Ingeberg

1900 - 1949

Lokalavisen Tidens Krav ble grunnlagt i 1906. De neste årene ferdigstilles Festiviteten, Nordlandet kirke, Storkaia, Gomalandet, Allanengen og Bolgen skoler. I 1910 blir de første kvinnene valgt inn i bystyret og Kitty Williamsen (V) blir den første kvinne i formannskapet. I 1920 etableres Kristiansund Elektrisitetsverk. I 1921 må formannskapet be staten om bistand fordi kommunen ikke greier sine forpliktelser. Ideen om å etablere en opera i byen blir unnfanget i 1927 og den første operaforestillingen settes opp i november. Året etter står aldershjemmet i Clausensgata ferdig og kinohallen blir innvidd. I perioden 1932 1935 var byen satt under offentlig administrasjon. En rekke veiprosjekt åpnes og byen får buss- og fergeforbindelse til omlandet. I tillegg lander det første ruteflyet i Kristiansund. I årene 1939 1945 preges byen av krig og okkupasjon, og i 1946 starter arbeidet med Gjenreisningsbyen. Nordlandet barneskole tas i bruk i 1949.


Foto: Petter Ingeberg

1950 - 1974

Byggingen av det nye fylkessykehuset starter i 1952. Det nye rådhuset innvies i 1953. I 1955 bygges Stella Maris barnehage og Frei markerer 1000 års minnet for slaget på Rastarkalv. I årene som følger åpner Frei alders- og kvileheim, Dalabrekka barne- og framhaldsskole tas i bruk og gassverket legges ned. Kirkelandet kirke blir innvidd i 1964 og markerer på sett og vis at gjenreisningen av byen er fullført. Dale og Grip innlemmes i Kristiansund kommune, og Innlandet skole og den nye navigasjonsskolen tas i bruk. Freiøya blir samlet til en kommune da nordsiden blir avgitt til Bremsnes. Kristiansund musikkskole starter opp, Kvernberget flyplass åpnes av Kronprins Harald, byen får eget oljeutvalg, AS Fastlandsfinans opprettes og Røsslyngveien skole tas i bruk. Som den eneste kommunen i Møre og Romsdal sier Kristiansund ja til EF (5 prosent) under folkeavstemmingen i 1972.


Foto: Petter Ingeberg

1975 - 1999

Stortinget utpeker byen som hovedservicebase for oljeleting nord for 62. breddegrad. Det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og Den Norske Stats Oljeselskap AS om bygging av forsyningsbasen Vestbase. Byen får helikopterterminal og Vestbase etableres, samtidig som leteaktiviteten startet på Haltenbanken. I 1976 møter 12 000 personer fram på Kongens Plass for å kreve fastlandsforbindelsen realisert snarest, men først ni år etter vedtar Stortinget å bygge ut KRIFAST og i 1992 er prosjektet ferdig. I løpet av perioden tas Barmannhaugen eldresenter, Nordlandet sykehjem og Dale skole i bruk. Gamlehjemmet i Clausensgata gjenåpnes etter å ha blitt restaurert til omsorgsboliger. Byens første kjøpesenter åpner i 1989. Samme året er grunnskolen i Kristiansund 150 år. Byen feirer sitt 250 års jubileum i 1992. Inngangen på året blir tøff for byens befolkning – nyttårsorkanen fører til at byen er uten strøm i flere dager. Sundbåten blir valgt til årets kulturminne i 1998.


Foto: Petter Ingeberg

2000 - 2017

I 2003 er det slutt på all skipsbygging ved Sterkoder Mekaniske. I 2006 går den første salven av i Atlanterhavstunnelen og Kongen åpner Storkaia etter en omfatte byggeperiode. Kommunesammenslåingen av Kristiansund og Frei trår i kraft fra 1.1.2008. I 2012 er det slutt på bompengeinnkreving på KRIFAST og i 2014 beslutter helseminister Bent Høie å lokalisere nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Opdøl. I løpet av perioden åpner Kringsjå og Bergan sykehjem, Atlanterhavsbadet, Storhaugen helsehus, Helseinnovasjonssenteret, Servicetorget, nye Atlanten ungdoms- og kulturskole og en totalrenovert Nordlandet ungdomsskole. Både Tahitifestivalen og Nordic Light fotofestival ser dagens lys. I løpet av 2017 flyttes produksjonen ved hjørnesteinsbedriften Ello til Sverige, byen får sin første sykkelgate, og 29. juni feirer vi 275 år med bystatus.


Klikk utenfor for å lukke