Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Anne Mari Flatset / NRK
decorative element
Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Kjell Neergaard

2017 ble et godt år for Kristiansund kommune. I januar gjorde bystyret vedtak om utbygging av Bolgneset havteknologisenter. Allerede måneden etter kunne vi feire at vi var ute av ROBEK. Byen hadde 275 års jubileum. Vi tok i bruk Vågeveien til kommunale tjenester. Vi har vedtatt tomt for Campus Kristiansund og arbeidet med å lage fremtidens helsetjenester er satt i gang i Kristiansund. Pilene peker rett vei!

Teknologi er satt på dagsordenen og Kristiansund har tatt en ledende rolle i digitaliseringen av det offentlige. Store aktører som Microsoft og Atea ønsker å være med på den reisen vi nå har startet i Kristiansund. Våre ansatte står på året rundt for å gi innbyggerne gode, trygge og forutsigbare tjenester. Hver dag. De siste årene med nedtur i oljebransjen har fått oss til å tenke annerledes og å være mer innovative. Kreativiteten har blomstret i Kristiansund, også innad i kommunen. Fremtiden er i endring, innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen sinne.

Frivillighet spiller en stor rolle i en kommune. I fremtiden vil vi frivilligheten bli enda viktigere for å løse de oppgavene vi er pålagt. Det legges ned en fenomenal innsats for å holde hjulene i gang i dans og musikk, idrett og organisasjoner – og det finnes foreninger av mange kategorier som samler mennesker rundt en sak eller som er et klubbmiljø. -Tusen takk for den innsatsen dere legger ned, den er fantastisk viktig for oss alle!

Kristiansund er i ferd med å bli en attraktiv by. Vi ligger foran på digitalisering og helseinnovasjon. To nye barneskoler gir oss en attraktiv grunnskole. To nye barnehager gjør oss attraktive for nyetablerte. En ny campus kompletterer vår mulighet til å være attraktive gjennom hele oppveksten for våre barn. En uvurderlig posisjon. Vi må bruke den posisjonen for alt den er verdt, og vi må bli stadig mer attraktive på område for område. Få opp hydrogenstasjonen, la oss ta posisjonen som Norges hydrogenby.

Campus Kristiansund er en av de viktigste sakene for Kristiansund og Nordmøre på lang tid. I året som gikk tok vi noen virkelige syvmilssteg videre. Prosjektleder er ansatt, vi fikk 120 nye studieplasser og på starten av dette året ble vi enige om tomtevalget. Nå handler det om å holde trykket oppe, slik at vi får etablert Campus i henhold til planen. 1000 studenter på Devoldholmen vil bety mye for sentrum. Det vil også bety mye for næringslivet i regionen. Det er disse som skal dra nytte av den kompetansen vi skal utdanne ved Campus Kristiansund i fremtiden.

Arbeidet med å få på plass fremtidens helsetilbud startet i 2017. Sammen med helseforetaket og Orkide skal vi utvikle fremtidens helsetilbud i Kristiansund. Dette skal vi gjøre i tett dialog med Helseinnovasjonssenteret og responssenteret. Arbeidet er i gang og gir noen fantastiske muligheter for oss i årene som kommer. Vi kan faktisk ligge helt i front og ta en ledende posisjon i utviklingen av fremtidens helsetilbud.

Innenfor kultursektoren har vi også ambisjoner. Operaen er aktuell og trekker et stort publikum. Kulturkomitéen i Stortinget liker planene om nybygg. Vi er kloss på et politisk gjennombrudd nasjonalt når gjelder det å fullføre denne langvarige prosessen med storstue i kunst- og kulturformidling.

Kristiansund Ballklubb befestet sin posisjon i Eliteserien. Som nyopprykket er det ikke like lett å bli med videre sammen med klubber som har vært med i årtier. Men dette klarte laget fra Kristiansund og i skrivende stund ligger laget for lidenskap på sjetteplass på tabellen. Det er ingen tvil om at suksessen til KBK har gitt oss noe felles å glede oss over og noe felles for å engasjere. Kristiansund stadion ligger stabilt på rundt 4000 tilskuere, og det er helt unikt i fotball-Norge, der de fleste sliter med frafall på tribunene. Total kapasitet på Kristiansind stadion er 4106 tilskuere! Spillere, trenere og resten av apparatet gjør en sportslig god jobb og er svært viktige ambassadører for Kristiansund og Nordmøre. Vi gleder oss til å følge laget i 2018.

Oljeprisen har klatret sakte, men sikkert oppover og ligger nå stabilt på over 65 dollar per fat. Det er en kraftig forbedring i oljeprisen og gir grunn til optimisme for oljebyen Kristiansund. Maria-feltet ble satt i produksjon i desember 2017, hele ett år før beregnet. Utbyggingen ble også tre milliarder kroner lavere enn forutsatt. Fortsatt fokus på kvalitet og lave kostnader gjør at vi ser lysning i tunnelen for leverandørindustrien i Kristiansund og på resten av Nordmøre.

Havteknologisenteret på Bolgneset skal bli vår nye spydspiss på den blå næringen. Vi har rike tradisjoner på havbruk på Nordmøre og marin sektor er fortsatt lønnsom og er en næring på vei opp. Videre har vi svært mye kompetanse på dypvannsteknologi, og dette vil etter hvert komme den blå næringen til gode. Med Campus på plass og en offensiv plan for videreutvikling, skal vi posisjonere oss godt for skiftet som etter hvert kommer. Kommunens bidrag er å utvikle nytt areal for et havteknologisenter som kan tilrettelegge for nye næringer i dyphavet.

Første omgang av kommunereformen resulterte ikke i noe konkret for vår del. Nå kommer del to av reformen og samtaler er allerede satt i gang. Vi har et godt håp om at vi sammen med våre gode naboer på Nordmøre vil ha konstruktive og gode samtaler i månedene som kommer. Kristiansund vil i tiden som kommer jobbe godt for at vår posisjon som regional motor forsterkes og at vi i enda større grad tar dette ansvaret. Vi vil også jobbe for at vi skal styrke vårt omdømme som regionsenter.

Til slutt vil jeg sende en takk til bystyret og kommunens kompetente administrasjon for konstruktive og gode samarbeid i 2017. Et nytt og spennende år møter oss i 2018.

signatur Kjell Neergaard Ordfører (Ap)

Klikk utenfor for å lukke