Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Plan og byggesak

Digitalisering av det gamle papirarkivet pågår, og er i sluttfasen for byggesaksdelen. Dette skal gi god effekt i forhold til innsyn og oversikt for publikum, samt mer rasjonell saksbehandling.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • regulering
  • byggesak
  • oppmåling og forvaltning av geodata
  • miljøvern
  • eiendomsskattekontor
  • matrikkel

Tjenesten skal ivareta kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven og som samfunnsaktør i byutvikling.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde plan og byggesak – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Kommentar
Saksbehandling innenfor gjeldende tidsfrister Behandlede saker med fristbrudd

< 5 %

8,2 %

59 brudd

16,4 %

111 brudd

29,6 %

200 brudd

Antall fristbrudd er høyt grunnet rydding og avslutning av gamle saker i forbindelse med restanseprosjekt. Dette vil også være høyt for kommende år, før reduksjonen blir synlig.
Antall behandlede saker totalt var 679 stk.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil gjennomføre en optimalisering av alle arbeidsprosesser i enheten for å oppnå effektiv og forutsigbar saksbehandling av alle henvendelser.

Det skal gjennomføres en omtaksering av alle eiendommer til bruk ved utskriving av eiendomsskatt i 2019.

Klikk utenfor for å lukke