Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Plan og byggesak

Vi har gjennomført LEAN av vår saksflyt og prosessen har gitt oss bedre oversikt på byggesak samt kontroll og oversikt over restanser. Digitalisering av arkivet pågår. Dette skal gi god effekt i forhold til innsyn og oversikt for publikum, samt mer rasjonell saksbehandling. I 2016 ble eksternt konsulent innleid til arbeidet med ny sentrumsplan - ferdigstilles våren 2017. Planen blir et etterlengtet og viktig arbeidsdokument som gir forutsigbarhet for innbyggere og forvaltningen.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • regulering
  • byggesak
  • oppmåling og forvaltning av geodata
  • miljøvern
  • eiendomsskattekontor

Tjenesten skal ivareta kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven og som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde plan og byggesak – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Kommentar
Saksbehandling innenfor gjeldende tidsfrister Behandlede saker med fristbrudd

< 5 %

7,7 %

63 brudd

8,2 %

59 brudd

16,4 %

111 brudd

Antall fristbrudd er høyt grunnet rydding og avslutning av gamle saker i forbindelse med restanseprosjekt.
Antall behandlede saker var 675 stk.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil gjennomføre en optimalisering av alle arbeidsprosesser i enheten for å oppnå effektiv og forutsigbar saksbehandling av alle henvendelser.

Det skal gjennomføres en omtaksering av alle eiendommer til bruk ved utskriving av eiendomsskatt i 2017. Arbeidet med ny sentrumsplan skal ferdigstilles.

Klikk utenfor for å lukke