Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Brann og redning

I 2016 har vi foretatt over 500 utrykninger sammen med politi- og ambulansetjenesten i tillegg til andre oppdrag uten behov for blålys. Vi har undervist alle 6. klasser i teori og praktiske slukkeøvelser, og mottatt besøk fra nesten alle barnehagene. I september arrangerte vi «Brannvernuka» med fokus på brannøvelser, sikkerhetssjekk, kontroll av røykvarslere og slukkemidler i privatboliger. Det hele ble avsluttet med åpen dag på brannstasjonen i samarbeid med NEAS og forsikringsselskap.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste
  • feiing og boligtilsyn
  • tilsyn i særskilte objekt
  • beredskap mot akutt forurensning på sjø og land
  • drift av alarmsentral fram til høsten 2016

Tjenesten skal sikre en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar også innbyggernes behov på andre områder på vegne av kommunen, selv om det ikke dekkes av brannlovgivningen.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde brann og redning – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Kostnadseffektiv tjeneste med høy kvalitet Kostnad per innbygger i forhold til sammenlignbare kommuner < 100 % 139,8 % 133,2 % 129,7 % Kostnadene ligger over sammenlignbare kommuner. Dette skyldes delvis ekstra bemanning på vaktlag som følge av
at mange av byens bygg har definert stigebil som rømningsvei nummer to. Utviklingen er positiv.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet blant annet gjennom at forebyggende arbeid og beredskap ved ulykker og krise vektlegges.

Det skal anskaffes riktig utstyr og kompetanse til å møte en forventet økning i antall innbyggere, samt en mer kompleks industriell utvikling.

Klikk utenfor for å lukke