Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Rammeområdene

Kommunen hadde en omfattende tjenesteproduksjon i 2015. Vi etablerte nye og forbedret eksisterende tilbud - hele tiden med brukeren i sentrum. Vi oppnådde akseptable resultat på 75,9 % av vedtatte mål- og resultatkrav for rammeområdene.

De kommunale tjenestene er organisert i 17 rammeområder. Rammeområdene kan betraktes som en organisatorisk struktur for tjenesteytingen. Denne strukturen ligger også til grunn for bystyrets fordeling av økonomiske ressurser gjennom budsjettet.

 


Andel netto driftsutgifter

Andel netto driftsutgifter

Rammeområdenes netto driftsutgifter ligger i 2015 på totalt 1,20 mrd. kroner. Diagrammet viser rammeområdenes andel av netto driftsutgifter, og gjennom dette også prioriteringene av de ulike områdene.

 


Inntekter og utgifter på rammeområdene

Inntekter og utgifter på rammeområdene

Figuren viser utvikling av inntekter og utgifter som er knyttet til de ulike rammeområdene. Fra 2011 har utgiftene økt mer enn inntektene og gjenspeiler mye av de økonomiske utfordringene kommunen har. En del av kostnadsveksten blir kompensert i form av økt rammetilskudd og skatteinngang, men mye av veksten gir utslag i merforbruk i forhold til enhetenes budsjettramme.

Klikk utenfor for å lukke