Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Petter Ingeberg

Derfor er det godt å bo i Kristiansund

I Kristiansund tenker vi muligheter. Vårt motto er «I medvind uansett vær». Vi lever etter fire verdier som skal kjennetegne Kristiansund; samhandling, nyskaping, optimisme og raushet. Kommunen vår er – og skal fortsatt være - god å bo i både for liten og stor. Vi har mye å by på, i alle faser av livet.

ETABLERING

Kristiansund tilbyr personer i etableringsfasen attraktive tomter, et bredt utvalg av eiendommer til salgs til overkommelige priser, startlån for unge og etablererstøtte for vanskeligstilte.


BARN

Barn og barnefamilier i Kristiansund har et godt tilbud med full barnehagedekning, programmer for språkutvikling og IKT – supplert av en god helsestasjon og skolehelsetjeneste. Undersøkelser viser at foreldre og ansatte er fornøyde med både de private og de kommunale barnehagene.


UTDANNING

Nivået på skolene er på eller noe over landsgjennomsnittet. Vi har eget tilbud om voksenopplæring, og utdanningstilbudet til personer med minoritetsspråklig bakgrunn er godt. I tillegg til allmenn- og yrkesfag har de videregående skolene blant annet gründerlinje, idrettsfag, musikk, dans og drama, helsefag, prosessteknikk, maritime fag og yrkessjåførutdanning. Det er etablert høyskoletilbud innen petroleumslogistikk, undervannsteknologi, beredskap, offentlig innovasjon og sykepleie, og det arbeides aktivt med utvikling av et bredere høyskoletilbud.


ARBEIDSMARKEDET

Arbeidsmarkedet i kommunen er godt både for nyansatte, etablerte og spesialister. En stor andel av næringslivet er knyttet til oljerelatert virksomhet og byr på spennende muligheter. Vi tilbyr traineeordninger og stipender til nyutdannede som ønsker å bosette seg i kommunen.


NÆRINGSLIV

Kristiansund legger aktivt til rette for at eksisterende og nytt næringsliv skal blomstre og lykkes. Blant annet tilbyr vi etablererstøtte for gründere. Sentrum byr på hyggelige kafeer, små nisjebutikker, kjedebutikkene du ikke kan leve uten, fiskerestauranter med kortreist mat for å nevne noe.


TRANSPORT

Med egen havn, bussterminal, flyplass og helikopterbase er det lett å reise både i regionen, i Norge og til utlandet.


FRILUFTSLIV

Både i og rundt Kristiansund er man velsignet med frisk luft og rent vann, eksepsjonelle forhold for vannaktiviteter, toppturer og friluftsliv. For den gjengse turgåer har man alt man trenger i sentrum; grønne plener og kilometervis med turstier.


KULTUR- OG IDRETT

Kristiansund byr på et blomstrende og mangfoldig kultur- og idrettsliv for alle, uansett alder og behov. Operaen er svært populær, et fantastisk musikk- og dansemiljø, kulturskole og et svært godt idrettstilbud – med ballsport i norgestoppen og et brytemiljø i verdenstoppen. Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt.


ALDERDOM

Det er godt å bli gammel i Kristiansund. Det er et variert og omfattende tjenestetilbud som spenner fra forebyggende tiltak, tilbud i hjemmet og ulike former for tilbud med heldøgns pleie- og omsorg. Vi har også et velfungerende seniorsenter for de over 60.


TRYGGHET

Kristiansund sykehus er en viktig del av det totale trygghetstilbudet i alle livsfaser. I dette tilbudet inngår også helsestasjon for foreldre og barn, ungdom, gravide, helsetjeneste for flyktninger og skolehelsetjeneste. Våre nødetater samt en velfungerende kriseberedskap ivaretar samfunnssikkerheten for befolkningen.


Klikk utenfor for å lukke