Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Brann og redning

Vi har prioritert forebyggende arbeid med tilsyn og informasjonskampanjer rettet mot innbyggerne. Vi har undervist 372 elever i 6. klasse i teori og praktiske slukkeøvelser, og mottatt besøk fra nesten alle barnehagene. I september arrangerte vi «Brannvernuka» med fokus på brannøvelser, sikkerhetssjekk, kontroll av røykvarslere og slukkemidler i privatboliger. Det hele ble avsluttet med åpen dag på brannstasjonen i samarbeid med NEAS og forsikringsselskap.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste
  • feiing og tilsyn
  • drift av alarmsentral
  • beredskap mot akutt forurensning

Tjenesten skal sikre en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er

å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten skal også ivareta miljøet ved akutt forurensning og andre hendelser som tilligger brann- og redning.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde brann og redning – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Kostnads­effektiv tjeneste med høy kvalitet Kostnad per innbygger i forhold til sammen­lignbare kommuner < 100 % 152,2 % 139,8 % 133,2 %
Forebyggende brannvern og tilsyn etter pålagte krav Oppfylle de krav DSB har i forhold til tilsyn i særskilte objekt og annet forebyggende arbeid Minimum 80 % 34,3 % 82,6 % 86,5 %

Utfordringer og planer

Rådmannen vil ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet blant annet gjennom at forebyggende arbeid og beredskap ved ulykker og krise vektlegges.

Det skal anskaffes riktig utstyr og kompetanse til å møte en forventet økning i antall innbyggere, samt en mer kompleks industriell utvikling.

Klikk utenfor for å lukke