Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Verdigrunnlag

Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag. Summen av dette skal være kommunens vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og andre interessegrupper skal ha tillit til kommunen. Målet er at alle ansatte og folkevalgte skal være seg dette bevisst. God etisk standard skal prege alle i møte med omverdenen, samt i etterlevelse av regelverk og kontrollsystemer.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil ha fokus på å revitalisere kommunens verdigrunnlag og sikre at vi styrer etter gode grunn-verdier. Målet er å sørge for en felles forståelse av verdigrunnlaget i hele organisasjonen.

Verdigrunnlag illustrasjon

Klikk utenfor for å lukke