Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Bo og habilitering

I august ble tiltak for funksjonshemmede samlet i én enhet. Vi har overført varige tilrettelagte arbeidsplasser og etablert nye dagtilbud for brukerne ved gamle Tollåsenga. Tatt i bruk ny produksjonshall for ved på Dale dagsenter. Vi har redusert ventelistene selv om antall døgn i avlastning og antall personer i dagtilbud økte i 2015.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
  • dag- og arbeidstilbud
  • avlastning
  • støttekontaktordning 

Tjenesten skal gi et tilrettelagt tilbud til personer med ulik funksjons-, utviklings- eller multifunksjonshemming, utagerende adferd og/eller store hjelpebehov.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde bo og habilitering – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Optimal utnyttelse av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Ventelister

 

Minus 10 personer 25 31 28
Beleggs­prosent / lediggang i boliger 100 % 100 % 100 % 100 %
Antall personer i dagtilbud 75 70 72 73
Antall døgn avlastning 2 800 3 523 2 957 3 531
Høy faglig kvalitet, basert på tverrfaglighet Antall avvik legemiddel­håndtering 0 73 84 113
Antall avvik vold og trusler om vold 0 1 410 1 302 1 230
Pleietyngde IPLOS variabel “styre egen adferd” Reduksjon
Antall avvik i forhold til bruk av tvang (dispensasjoner) 25 51 67 75
Antall avvik i forhold til brudd på tvangs­vedtak 0 8 0 30
Tilfredshet

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og sammensatte pleie- og hjelpebehov og bygge opp et effektivt avlastningstilbud som ivaretar brukernes behov.

Det skal gjennom en aktiv og dynamisk boligforvaltning legges til rette for å skape gode og effektive tjenestetilbud.


Ressurskrevende brukere

Ressurskrevende brukere

Antall ressurskrevende brukere har økt med 19 personer i perioden. Økningen sees i sammenheng med økt tilflytting, mer sammensatte funksjonshemminger samt at brukerne lever lenger.

 

Klikk utenfor for å lukke