Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hva brukes skattepengene våre til?

Per hundre kroner

21,10

Grunnskole

21,10

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

14,60

Barnehage

11,30

Sykehjemsplasser

7,50

Sentraladministrasjon og politisk styring

5,40

Forebygging barn og unge

Klikk utenfor for å lukke